Asistencia a sesiones de cámara

Lessa Asensio, Aída Carmen